MIKUCKAS Justinas,

Gimimo data: 
1912-01-30

profesorius, technikos mokslų daktaras, Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas (1945-1965). Mirė 1978-06-01.

Plačiau: 

 Justinas MIKUCKAS (1912-08-30 Lekėčiai, Šakių apskr. – 1978-06-07 Kaunas),  statybos inžinierius, katedros profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos istorikas.
    Mokėsi Lekėčių pradžios mokykloje, Vilkijoje, Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1933 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą (VDU). Studijavo su pertraukomis, užsidirbdamas studijoms reikalingų lėšų. 1942 m. įgijo diplomuoto statybos inžinieriaus kvalifikaciją.
   Baigęs Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, kurį laiką dirbo Susisiekimo ministerijos vyr. kelių valdyboje, Karo butų valdyboje, dalyvavo Telšių–Kretingos geležinkelio,  Automatinės telefonų stoties statybose, projektavo ir statė kelių infrastruktūros objektus Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje.
   1941 m.  pradėjo dirbti VDU Trobesių konstrukcijų katedroje techniku, o jau nuo 1944 m. ėjo Pastatų konstrukcijų katedros vedėjo pareigas. Šioms pareigoms jis buvo perrinktas keletą kartų iki 1965 m.  Įsteigus VISI, katedros pagrindas buvo perkeltas į Vilnių, o jos likučiai sujungti į Statybos technologijos katedrą, kurioje toliau dirbo docentu, o nuo 1972 m. – profesoriumi.
   1948 m. apsigynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Moliniai trobesiai ir jų pritaikymas Lietuvoje“. 1950 m. jam buvo suteiktas docento mokslo vardas. Studentams skaitė statybos pagrindų bei architektūrinių konstrukcijų ir kitas disciplinas.
    Pokario metais, be tiesioginio darbo universitete, dėstė Kauno politechnikume ir Dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje.
   J. Mikucko mokslinio darbo sritis – vietinių statybinių medžiagų panaudojimas statyboje.
   Svarbiausi vadovėliai: „Statybos pagrindai“ (1957), „Pastatų konstrukcijos. Vadovėlis, D. 1“ (1962) ir kitos mokymo priemonės. Šiais leidiniais daugelį metų naudojosi tiek statybos inžinerijos, tiek kitų specialybių studentai.
   J. Mikucko mokslinių darbų sąrašą sudaro 35 įvairūs leidiniai. Dauguma jų yra didelės apimties – daugiau kaip 20 spaudos lankų.

  
   Literatūra
   http://ktu.lt/saf/turinys/doc-justinas-mikuckas
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC