BANAITIS Jurgis

Gimimo data: 
1912-04-24

profesorius, chemijos mokslų habilituotas daktaras. Mirė 1976-06-30.

Plačiau: 

    Jurgis BANAITIS 1912-04-24  Papiškiuose, Ramygalos valsč. Panevėžio raj., – 1976-06-30 Kaunas), inžinierius chemikas, žemės ūkio mokslų daktaras, profesorius.    
    1934 m. baigė Panevėžio gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos karo mokyklą Kaune. Baigęs karo mokyklą iki 1941 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1942 m. buvo priimtas studentu į Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultetą. 1946 m. universitetą ir įgijo inžinieriaus chemiko kvalifikaciją. 1946–1948 m. dirbo universitete Organinės chemijos katedroje asistentu. 1948–1958 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos sodininkystės ir daržininkystės katedros vyr. dėstytojas bei docentas. 1948 m.apgynė disertaciją  „Spygliuočių medienos ir durpyno viršutinio durpių sluoksnio apcukrinimas“, už kurią jam buvo suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato mokslinis laipsnis, o 1952 m. – docento mokslinis vardas. 1958–1964 m. dirbo Lietuvos statybos ir architektūros institute. 1960 m. Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijoje apgynė disertaciją „Obuolių laikymo pagrindai LSSR sąlygomis“ ir jam buvo suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro laipsnis. 1964 m. jam patvirtinamas profesoriaus mokslinis vardas. 1964–1967 m. Kauno politechnikos instituto Bendrosios chemijos katedros profesorius.
   Studentams skaitė bendrosios chemijos, termoizoliacinių medžiagų bei sodininkystės daržininkystės disciplinas, vadovavo aspirantų moksliniams darbams. Trys jo vadovaujami disertantai apsigynė disertacijas ir tapo mokslų daktarais.
    J. Banaitis spaudoje yra paskelbęs per 60 mokslinių straipsnių apie vaisių ir daržovių saugojimą ir jų perdirbimą, taip pat apie šilumą izoliuojančias organines medžiagas. Jis parašė ir išleido knygas: „Daržovių ir vaisių laikymas“ (1951), „Vaisių ir daržovių perdirbimas“ (1953, 1956), „Organinės termoizoliacinės statybinės plokštės“ (1959 m.), „Vaisių laikymas“ (1960), „Šilumą izoliuojančios statybinės medžiagos“ (1962 m.) ir kt. 
   Už ilgametį ir vaisingą darbą 1972 m. jam suteiktas ministerijos garbės raštas.

 

                                                     Parengė:    E. Grinienė, E. Rinkevičienė

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC