MITUZAS Julius,

Gimimo data: 
1911-04-27

docentas, chemijos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas (1966). Mirė 1999 m.

Plačiau: 

    Julius MITUZAS (1911-04-27 Žagarė, Joniškio valsč., Šiaulių apskr. – 1999-09-15 Vilnius), inžinierius technologas, chemijos mokslų daktaras, docentas.
   1931 m. baigė Plungės gimnaziją, 1933 m. – Karo mokyklą Kaune. 1933–1940 m. Lietuvos kariuomenės leitenantas. 1944 m. baigė Kauno universiteto Technologijos fakulteto cheminės technologijos skyrių ir apgynė diplominį darbą “Cemento hidratacinė šiluma“ bei diplominį projektą „Cemento fabriko pneumatiniai įrengimai“. Tais pačiais metais pradėjo dirbti pedagoginį darbą Neorganinės technologijos,  vėliau Silikatų technologijos katedroje. Dėstė silikatų fizikinę chemiją ir silikatų pramonės žaliavas. Pagrindinis jo dėstomas dalykas buvo rišamųjų medžiagų technologija. Skaitė paskaitas, vadovavo laboratoriniams darbams, praktikoms, kursiniams ir diplominiams projektams. Jis vienas iš pirmųjų techniškųjų fakultetų dėstytojų parengė ir apgynė disertaciją „Pagreitinta karbonatinių padermių analizė ir jos panaudojimas Karpėnų klinčių tyrimui“, už kurią jam suteiktas chemijos mokslų kandidato (dabar daktaro) laipsnis. 1950 m. suteiktas docento vardas. Pagrindinė jo darbo sritis – vietinės rišamosios medžiagos ir jų žaliavos. J. Mituzas – Lietuvos valstybinės premijos laureatas. Premija paskirta 1960 m. už vietinių žaliavų, jų panaudojimo portlandcemenčio ir kitų statybinių medžiagų gamybai tyrimus bei tyrimų metodikų tobulinimą.
   Paskelbė per 120 mokslinių straipsnių apie naujų hidraulinių rišamųjų medžiagų gamybą iš vietinių žaliavų. Sukūrė keletą originalių cheminių tyrimo metodų, kurie naudojami rišamųjų medžiagų (ypač portlandcemenčio) tyrimams, vienam iš jų gavo patentą.  Jo tyrimų duomenys buvo panaudoti statant cemento gamyklą Naujojoje Akmenėje (AB „Akmenės cementas“).
   Dirbdamas katedroje vadovavo penkioms disertacijoms, kurios sėkmingai apgintos. Pradėtus darbus tęsia sūnus Algimantas Mituzas  habilituotas daktaras, KTU profesorius, dukra Liucija ir anūkai.  
   1962 m. sovietinė Lietuvos valdžia suorganizavo tarpukario Lietuvos karininkų, padėjusių surengti vokiečiams viešą teismą, kuriame turėjo liudyti Lietuvos kariuomenės leitenantas J. Mituzas. Kadangi pasisakydamas docentas nepasmerkė teisiamųjų, doc. J. Mituzas 1963 m. buvo priverstas palikti katedrą. Iki 1967 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Statybos ir architektūros institute. 1967–1994 m.  „Termoizoliacija" instituto sektoriaus vedėjas.

 
                                                  Parengė     E. Grinienė ir B. Leskauskas
 
Literatūra
Silikatų technologijos katedra 1940–2010.  Kaunas. Technologija 2010.© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC