VENSKEVIČIUS Jonas Zigmas

Gimimo data: 
1909-02-14

profesorius, chemijos mokslų daktaras, nusipelnęs inžinierius (1965), Valstybinės premijos laureatas (1980), Cheminės technologijos fakulteto dekanas (1951-1965), Maisto produktų technologijos katedros vedėjas (1951-1975). Mirė 1992-09-10. 

Plačiau: 

  Jonas Zigmas VENSKEVIČIUS. (1909-02-14 Egliškių km., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr., 1992-09-10 Kaunas), inžinierius, chemijos mokslų kandidatas, profesorius.
   1926 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1935 m. - Vytauto Didžiojo universitetą. 
   1949 m. apgynus disertaciją  „Žalio spirito pradinių priemaišų nustatymas ir jų išskyrimas" jam suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis. Nuo 1944 m., docentas, nuo 1966 m.  profesorius.
   Nusipelnęs inžinierius (1965), Valstybinės premijos laureatas (1980). 
   
1931-1933 m. Valstybinės chemijos ir technikos laboratorijos laborantas, 1933-1936 m. Valstybinės spirito rektifikavimo įmonės Kaune vedėjas, 1936-1946 m. – Maisto cheminės laboratorijos vedėjas, 1944-1945 m. – ir Mėsos pramonės vadybos vyr. inžinierius, viršininko pavaduotojas, 1944-1950 m. – Kauno universiteto (VDU) dėstytojas, 1946–1951 m. Organinės technologijos katedros vedėjas. 1951-1975 m. – KPI Maisto produktų technologijos katedros vedėjas, 1951-1965 m. Cheminės technologijos fakulteto dekanas. 1965-1975 m. žinybinės Mėsos technologijos laboratorijos vadovas. Mokslinių tyrimų sritis – maisto produktų technologija. 
   Publikavo per 120 mokslinių straipsnių apie maisto produktų savybes ir gavimą. Knygų „Maisto produktų technologija" ir „Mėsos produktų technologija" bendraautoris. Iki 1987 m. su bendraautoriais paskelbė ir įregistravo 2 išradimus. LTE straipsnių autorius ir konsultantas.

                                                        Parengė
 
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC