GYDAS Jonas

 Jonas Gydas gimė 1946.10.22 Batakiuose, Tauragės raj.1964 m. baigė Skaudvilės vidurinę mokyklą, o 1969 m. – Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

 
Plačiau: 

 Po instituto baigimo paskirtas į KPI Medienos mechaninės technologijos katedrą asistentu. 19741993 m. dirbo toje pat katedroje vyr. dėstytoju, o 1992–1993 m. – Lengvosios pramonės fakulteto prodekanu.

1992 m. apgynė disertaciją „Konstrukcinių poliimidų mechaninis darbingumas aukštose ir žemose temperatūrose“. 1993 m. J. Gydui suteiktas docento vardas. 1993–2002 m. Medienos technologijos katedros vedėjas.

J. Gydas bakalaurų ir magistrų studijų studentams skaitė medienos apdailos ir įrenginių montažo, eksploatacijos ir remonto disciplinų paskaitas, taip pat modulius Medienos apdailos technologija“, „Baldų dekoratyvinės dangos“ ir „Medienos gaminių kokybės analizė“. Parengė ir išleido metodines priemones: „Medienos apdailos technologijos laboratoriniai darbai; metodiniai nurodymai“ (1971, 1985), „Medienotyra. Laboratoriniai darbai“ (1986, bendraautoris R. Grigaitis), „Medienos apdailos technologija. Paskaitų konspektas“ (1992).

J. Gydas aktyviai dirbo mokslinį darbą: paskelbė 58 mokslinius straipsnius, buvo grupės „Funkcinė diagnostika“ narys, mokslinio darbo „Technologinių medžiagų ir procesų diagnostika“ vykdytojas, nuo 2002 m. Tarptautinio įmonių įvertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro techninis ekspertas.

J. Gydas noriai vadovavo studentų mokomosioms praktikoms, kartu su studentais gamino iš masyvinės medienos fakultetui duris, katedrai baldus.

Katedroje nebedirba nuo 2010 m. – išėjo į pensiją.

Parengė B. Papreckis

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC