ŠIMKUS Jonas,

Gimimo data: 
1873-04-25

profesorius, pirmasis Lietuvos universiteto rektorius (1922-1923); Organinės chemijos technologijos katedros vedėjas (1922-1940), pirmojo lietuviško chemijos vadovėlio "Organinė technologija" autorius. Mirė 1944-06-04.

Plačiau: 

    Jonas ŠIMKUS (1873-04-25 Šerūpis, Duseikiai, Telšių apskr. – 1944-06-04 Maironiškiai, Kauno valsč.), inžinierius, ordinarinis profesorius.
     1900 m. baigė Maskvos universiteto MGF chemijos skyrių. 1903 m. jame įgijo chemijos, 1906 m. – farmacijos magistro laipsnį. 1904-1905 m. Kazanės universiteto docentas, 1906-1916 m. Maskvos universiteto docentas ir ekstraordinarinis profesorius. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918-1919 m. Prekybos ir pramonės ministras, 1921-1922 m. Krašto apsaugos ministras, 1922-1923 m. pirmasis Lietuvos universiteto (LU) rektorius. 1922 m. LU Technikos fakulteto, organinės technologijos katedros vedėjas, ordinarinis profesorius.
    1906 m. tobulinosi Ženevos universitete (Šveicarija). 
    Norvegijos garbės konsulas Lietuvoje. Buvo Rusijos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Chemijos draugijos pirmininkas. Lietuvoje prisidėjo steigiant daugelį ūkinių draugijų. Domėjosi organine technologija, visuomenės ūkio mokslo pagrindais, įmonių, ūkių, privataus ūkio pagrindais.
   Paskelbė straipsnių apie Kaune vartojamo vandens sudėtį, pramonės įmonių organizavimą ir valdymą, rašė verslo klausimais.

                                                         Parengė

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC