JAKIMAVIČIUS Česlovas,

Gimimo data: 
1924-10-27

profesorius, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Medienos ir plastmasių mechaninės technologijos katedros vedėjas (1960-1967), Lengvosios pramonės fakulteto dekanas (1962-1964), KPI prorektorius mokymo reikalams (1964-1987). Mirė 2009-10-07.

Plačiau: 

 Česlovas JAKIMAVIČIUS (1924-10-27 Panevėžys – 2009-10-07 Kaunas), inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius.

Česlovas JAKIMAVIČIUS 1943 m. baigė Panevėžio 1-ają berniukų (dabar J. Balčikonio) gimnaziją.
1943-46 m. dirbo Lietuvos geležinkelio Panevėžio skyriuje kasininku ir buhalteriu.
1946 m. įstojo į Kauno valstybinio universiteto Mechanikos fakultetą. Baigė mokslus 1951 m. jau reorganizuotame Kauno politechnikos institute (KPI) ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.
1951 m. Č. Jakimavičius pradėjo dirbti KPI asistentu. 1952-1956 m. mokėsi KPI aspirantūroje. 1957 m. apgynė disertaciją technikos mokslų kandidato laipsniui gauti tema „Elektrometalizacinės apsauginės dangos ir jų naudojimo galimybės maisto pramonės įrengimams“.
1962 m. jam suteiktas docento, o 1984 m. profesoriaus vardas.
1957-1962 m. buvo Mechanikos fakulteto prodekanas, 1960-1967 m. Medienos mechaninės technologijos katedros vedėjas,1962-1964 m. Lengvosios pramonės fakulteto dekanas, 1964-1989 m. KPI prorektorius mokymo reikalams.
Kartu su kitais bendraminčiais 1971-1977 m. sukūrė KPI mokymo proceso automatizuotą informacinę sistemą. 1969-1989 m. buvo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos metodinės tarybos narys, Programuoto mokymo ir techninių mokymo priemonių sekcijos pirmininkas. 1974 m. jam buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas.
Č. Jakimavičius yra žinyno „Baldžiaus vadovas" (1963 m., 2-asis leidimas 1981 m.) vienas iš autorių. Išleido „Medienotyros“, kurią dėstė nuo 1957 m., paskaitų konspektus: „Medienos sandara“ ,1981 m, „Medienos mechaninės savybės“, 1982 m. „Medienos fizikinės savybės“, 1983 m., „Medienos ydos“, 1983 m. Yra metodinių mokymo priemonių apie diplominį projektavimą (1963 m., 1971 m., 1979 m.), apie studentų inžinerinės dokumentacijos apiforminimą (1977 m. ir 1987 m.), „Studento žinyno“ (1971 m.), „Pirmakursio vadovo“ (dešimt laidų 1972-1987 m.) vienas iš autorių, knygų Medienos ydos” (1996 m.) ir Medienotyra (1998 m.) autorius, o taip pat  daugiau kaip 66 mokslinių ir metodinių darbų, kurie publikuoti respublikos bei užsienio spaudoje, autorius ar bendraautorius.
     Tai buvo garbingas ir principingas žmogus ir vadovas. Kartu dirbusiems atrodė, kad jis mintinai žino visas instituto studijų programas, pažįsta visus dėstytojus ir kitus darbuotojus.
 

 

Parengė B. Papreckis

  

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC