GUSTAITIS ANTANAS

Gimimo data: 
1892-03-27

Antanas GUSTAITIS (1892-03/27 Obelinė, Javaravo valč. Marijampolės apskr. –1-41-10-16 Buryrkų kalėjimas, Maskva), aviacijos inžinierius, generolas, docentas.

Plačiau: 

Antanas GUSTAITIS (1892-03-27 Obelinė, Javaravo valsč. Marijampolės apskr. – 1941-10-16 Butyrkų kalėjimas, Maskva), aviacijos inžinierius, generolas, docentas.
1916 m. baigė Marijampolės gimnaziją evakuotą į Jaroslavlį ir tais pačiais metais įstojo į Sankt Peterburgo Imperatoriaus Aleksandro I-jo Susisiekimo kelių institutą. Tačiau po metų buvo mobilizuotas į Rusijos armiją. 1917 m. mokėsi Konstantino artilerijos mokykloje Petrograde.
1918 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. baigė Karo aviacijos mokyklą Kaune inžinerijos leitenanto laipsniu. 1920–1925 m. tarnavo Lietuvos karo aviacijoj mokomojo būrio vado padėjėju ir aukštojo pilotažo instruktoriumi. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje dalyvavo oro kautynėse su Lenkijos karine aviacija. 1925 m. A. Gustaitis sėkmingai išbandė savo pirmąjį suprojektuotą lėktuvėlį ANBO. 1925–1928 m. studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje, kurią baigęs įgijos aviacijos inžinieriaus kvalifikaciją.
1928 m., minint Lietuvos kariuomenės dešimtąsias metines, A. Gustaitčiui buvo suteiktas majoro laipsnis ir paskirtas aviacijos viršininko padėjėju. 1929–1932 m. – Aviacijos parko viršininkas. 1930–1931 m. Aviacijos dirbtuvėse buvo pagamintos pirmosios jo sukonstruotos lėktuvų ANBO–III ir ANBO–V serijos. 1930 m. jam suteikiamas pulkininko leitenanto karinis laipsnis. 1932 m. A. Gustaitis paskiriamas Lietuvos Karo aviacijos Technikos skyriaus viršininku, o 1934 m. – Lietuvos karo aviacijos viršininku.
1934 m. A. Gustaičio vadovaujama eskadrilė lėktuvais ANBO IV sėkmingai atliko istorinį skrydį per 12-kos Europos valstybių sostines. Pažymėtina, kad skrydis, kurio bendras ilgis buvo apie 10000 km., buvo atliktas labai punktualiai, pavyzdingai ir be techninių kliūčių, kas to meto aviacijoje buvo labai reta.
1937 m. jam suteikiamas brigados generolo bazinis laipsnis.
Jis ir toliau sėkmingai kuria ir Kauno aviacijos dirbtuvėse gamina keleto ANBO tipo – žvalgybinius, treniruočių, bombonešių lėktuvus. Viso buvo sukonstruota ir pagaminta 9-ių tipų lėktuvai. Deja, paskutinysis A. Gustaičio kūrinys – ANBO–VIII liko neužbaigtas.
A.Gustaitis 1933–1940 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technikos fakultete docento pareigose. Studentams dėstė aviakonstrukcijų kursą. Rūpinosi Technikos fakulteto reforma, siūlė išplėsti studentų aviamechanikų grupę, aktyviai rėmė idėją Technikos fakulteto bazėje įsteigti savarankišką Aukštąją Technikos mokyklą.
Siekdamas užpildyti oreivystės mokslų vadovėlių lietuvių kalba stoką, A. Gustaitis 1935 m. parašė oreivystės konspektą, kuris deja nebuvo publikuotas.
Už nuopelnus Lietuvos Karo aviaciajai A. Gustaitis buvo apdovanotas 3-jo laipsnio Vyties Kryžiaus, III ir IV laipsnio Vytauto Didžiojo, III laipsnio D.L.K. Gedimino, Lietuvos skautų svastikos ordinais, Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvių jubiliejiniu medaliu, Šiaulių žvaigžde ir daugelio kitų šalių ordinais ir medaliais ir garbės ženklais.
1940 m. Lietuvą okupavus SSRS A. Gustaitis iš kariuomenės buvo atleistas, o 1941 m. bandant pereiti valstybinę sieną, buvo suimtas, įkalintas Maskvos Butyrkų kalėjime ir galiausiai sušaudytas.

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC