ČYRAS Aleksandras,

Gimimo data: 
1927-03-15

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, akademikas, Nacionalinės ir Valstybinės premijų laureatas, pirmas ir ilgametis Vilniaus inžinerinio statybos instituto rektorius. Mirė 2001-09.29.

Plačiau: 

      Aleksandras  ČYRAS (1927-03-15 Merkinė  Alytaus apskr. – 2001-09-29 Vilnius), inžinierius, technikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas.

     1934–1939 m. mokėsi Merkinės šešiametėje pradžios mokykloje ir vienerius metus (1939–1940) Kauno Jezuitų gimnazijoje. Toliau mokėsi Merkinės gimnazijoje, kurią 1949 m. baigęs aukso medaliu, įstojo į Kauno valstybinį Vytauto Didžiojo universitetą (KVVDU).
     1950 m.  su pagirimu baigė universitetą ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją, 1950–1953 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) aspirantas. 1954 m. apgynė disertaciją ir įgijo technikos mokslų kandidato mokslinį laipsnį. 1953–1958 m. KPI dėstytojas, docentas. Nuo 1958 m. KPI Vilniaus filialo, o vėliau Vilniaus inžinierinio instituto  (VISI) docentas, profesorius, katedros vedėjas. 1961–1969 m. KPI Vilniaus filialo prorektorius ir 1969–1990 m. VISI rektorius.
     1966 m. apgynė technikos mokslų habilituoto daktaro disertaciją, 1968 m. jam suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. 1980 m. buvo išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos nariu korespondentu, o 1985 m. – tikruoju nariu.  A. Čyras – žymus mokslininkas statybų mechanikos srityje ir plačiai pripažintas pasaulinėje mokslo bendruomenėje. Jis yra Lenkijos Mokslų Akademijos užsienio narys (1994), Veimaro aukštosios architektūros ir statybos mokyklos garbės daktaras (1985), Lenkijos teorinės ir taikomosios mechanikos draugijos užsienio narys (1982), Rusijos nacionalinio teorinės ir taikomosios mechanikos komiteto užsienio narys (1985).  Organizavo kelias tarptautines  konferencijas Optimizavimo ir patikimumo problemos statybinėje mechanikoje ir Naujos statybinės medžiagos,  konstrukcijos ir technologijos. Spaudoje paskelbė apie 180 mokslinių straipsnių iš konstrukcijų mechanikos, plastiškumo teorijos, matematinio programavimo ir optimizavimo srities. 
Parašė ir išleido monografijas: Tiesinio programavimo  metodai  tampriosioms  plastinėms sistemoms skaičiuoti (1969, rusų k.); Optimizacijos teorija kietojo deformuojamo kūno ribinėje analizėje (1971, rusų k.); Tamprių plastinių sistemų analizės ir optimizacijos matematiniai modeliai (1982, rusų k.; 1989, anglų k.). Išleido vadovėlius: Statybinė mechanika. Teorija ir algoritmai (1989, rusų k.), Statybinė mechanika (1990). 
     Už monografijas, išleistas 1965–1971 m., A. Čyrui suteiktas LSSR valstybinės premijos laureato vardas, o 1993 m. už statybinės mechanikos vadovėlių komplekto parengimą (kartu su kitais bendraautoriais) apdovanotas Lietuvos  nacionaline premija.
     Už nuopelnus Lietuvos mokslui 1996 m. A. Čyras buvo apdovanotas DLK Gedimino trečiojo laipsnio oprdinu.
 
Parengė J. Slavėnas    
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC