DAUMANTAS Eduardas,

Gimimo data: 
1930-02-18

docentas, chemijos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros docentas, Valstybinės premijos laureatas (1968). Mirė 1996.

Plačiau: 

   Eduardas Vytautas DAUMANTAS 1930-02-18 Kaunas – 1996-02-18 Kaunas), inžinierius technologas, technikos mokslų daktaras, docentas.
   1949 m baigė Kauno 4-tąją vidurinę mokyklą, 1954 m. – Kauno politechnikos instituto (KPI) Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo  silikatų technologijos inžinieriaus kvalifikaciją. 1954–1957 m. dirbo „Bituko“ gamykloje meistru, eksperimentinio cecho viršininku bei vienerius metus Kauno radijo gamykloje ir Lietuvos MA Statybos ir architektūros institute. 1959–1962 m. buvo KPI silikatų technologijos katedros aspirantas. 1962–1996 m. dirbo pedagoginį darbą silikatų technologijos katedroje: iš pradžių vyresniuoju dėstytoju, vėliau docentu. 1965 m. apgynė disertaciją, už kurią jam suteiktas technikos mokslų kandidato (po 1993 m. nostrifikuotas daktaro) laipsnis. 1968 m. E. V. Daumantui buvo suteiktas docento mokslinis vardas. Studentams skaitė silikatų pramonės įrengimų, cheminės technologijos procesų ir aparatų (po 1990 m. chemijos inžinerijos) paskaitas, vedė laboratorinius darbus, pratybas, vadovavo kursiniams projektams. 
    Kartu su bendraautoriais parengė ir redagavo dvi vadovėlio „Cheminės technologijos procesai ir aparatai“  laidas (1966 m. ir 1984 m.), už kurio antrąjį leidimą E. Daumantui buvo suteikta Lietuvos valstybinė premija (1987 m.). 
   Jis parengė ir atspausdino 3 originalias mokymo priemones: „Cheminės pramonės įmonių vidaus transporto įrengimai“ (projektavimo metodiniai nurodymai), „Cheminės technologijos procesų ir aparatų laboratoriniai darbai“ (su kitais,  keturios laidos), „Chemijos pramonės gamyklų vamzdynai“ Kaunas: KTU, 1993, 1993, 18 p. 
    Daug dėmesio skyrė rengiant  ir leidžiant LTE (lietuviškąją tarybinę enciklopediją), dalyvavo rengiant Politechnikos ir chemijos žodynus. Doc. E. Daumantas tyrė natūralaus anhidrito hidrataciją ir kietėjimą. Jo vadovaujami 2 doktorantai apgynė disertacijas, dirbo mokslinį metodinį darbą. Paskelbė 25 mokslinius straipsnius apie gamtinio anhidrito hidrataciją ir kietėjimą bei jų intensyvinimą.

 
 
            Parengė                               E. Grinienė ir B. Leskauskas
 
   Literatūra
   Silikatų technologijos katedra 1940–2010).  Kaunas: Technologija ,  2010.
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC