MARTINKUS Bronislovas,

Gimimo data: 
1933-09-16

profesorius, technikos mokslų daktaras, KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus "Politechnika"  viršininkas (1979-1986), Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas (1988-1992), Gamybos vadybos katedros vedėjas (1992-1998).

Plačiau: 

 Bronislovas Martinkus (1933-09-16 Jerubiškių k., Jurbarko apskr.), inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius, Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas. 1953 m. baigė Eržvilko vidurinę mokyklą, o 1958 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją. 1958–1962 m. dirbo Kauno baldų kombinate meistru, normuotoju, o 1963–1967 m. – direktoriumi. 1966 m. apgynė disertaciją tema „ Medienos, medžio drožlių plokščių ir atliekų technologiniai, fiziniai – mechaniniai ir cheminiai tyrimai“, už kurią jam buvo suteiktas technikos mokslų kandidato mokslinis laipsnis, kuris 2003 m. nostrifikuotas daktaro laipsniu. 1967 m. pradėjo dirbti Kauno politechnikos instituto (KPI) Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo katedroje vyresniuoju asistentu, vėliau – vyresniuoju dėstytoju. 1970 m. jam suteiktas docento, o 1988 m. – profesoriaus moksliniai vardai. 1970–1979 m. dirbo Inžinerinės ekonomikos fakulteto prodekanu, 1979–1986 m. KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus (MTS) „Politechnika“ viršininku, 1988–1992 m. – Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanu. 1992–1998 m. Gamybos vadybos katedros vedėjas, vėliau šios katedros profesorius. Dirbdamas įvairų administracinį darbą daug prisidėjo prie Ekonomikos ir vadybos fakulteto įkūrimo. 1999 m. išrinktas Informatikos akademijos prie Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikruoju nariu. 2006 m. B.Martinkus išėjo į pensiją. 1990–2013 m. B.Martinkus leidžiamo periodinio mokslo darbų leidinio „Inžinerinė ekonomika“ atsakingas redaktorius, ilgametis žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys. Įvairių fakultetų studentams dėstė įmonių ekonomiką, pramonės įmonių organizavimą, darbo ekonomiką, verslo pagrindus, vadovavo penkiems disertantams. Parengė ir išleido vadovėlius „Mašinų gamybos ekonomika“ (1983), „Gamybos ekonomika“ (1993) ir su bendraautoriais – „Pramonės įmonių vadyba“ (1995), „Darbo ekonomika“ (1993), „Ekonomikos pagrindai“ (2001), „Fondų biržos veiklos pagrindai“ (1993), „Verslo vadyba“ ( 2001). B.Martinkaus mokslinio darbo kryptis – pramonės įmonių gamybos efektyvumo didinimo ir verslo vadybos, darbo išteklių ekonomikos bei valdymo problemos. Išleido kelias monografijas: „Darbo ištekliai ir jų naudojimas“ (1998), „Vadyba: specialistų rengimo kiekybinis ir kokybinis aspektas“ (2002, su bendraautoriais), „Gyventojų užimtumo ekonominiai aspektai“ (2005), „Darbo išteklių ekonomika ir valdymas“ (2005). Yra parengęs ir išleidęs daug metodinės literatūros (paskaitų konspektų, mokomųjų knygų, metodinių nurodymų), moksliniuose žurnaluose ir mokslo darbų rinkiniuose paskelbė per 230 mokslinių straipsnių.

Parengė Vita Jovaišienė

Literatūra:

1. A.Sakalas. Profesorius Bronislovas Martinkus. Darbinė ir mokslinė veikla.–Kaunas: Technologija, 2003.

2. A.Sakalas, B.Martinkus. Vadybos katedrai – 50 (1952 – 2002). – Kaunas: Technologija, 2002.

3. A.Makarevičius. 20 metų Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanate.–Kaunas:Technologija, 2003.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC