BRAZDŽIŪNAS Rimgaudas Pranciškus

Plačiau: 

Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas (1938-06-04 Antašava, Biržų apskr.) fizikas, docentas, gamtos mokslų daktaras, ilgametis Fizikos katedros dėstytojas (1963–2013), tremtinys. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas gimė Kupiškio krašto pažangių ūkininkų šeimoje. Čia lankė Daršiškių pradinę mokyklą. 1948 m. kartu su tėvais ištremtas į Krasnojarsko krašto Mansko rajoną. 1958 m., ten baigęs Narvos vidurinę mokyklą, sugrįžo į Lietuvą. 1963 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo fizikos ir gamybos pagrindų mokytojo specialybę. Studijuodamas Instituto Fizikos katedroje dirbo laborantu. 1963 m. priimtas dirbti į KPI Fizikos katedrą asistentu, vėliau įstojo į aspirantūrą (1967–1970). Nuo 1971 m. ėjo vyr. dėstytojo pareigas. 1973 m. KPI Taryba už darbą „Autovirpančių tiltelinių sistemų taikymas magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijoje“ jam suteikė technikos mokslų kandidato (1993 m. nostrifikuoto gamtos mokslų daktaro) laipsnį. Nuo 1974 m. fizikos katedros docentas. Buvo Radioelektronikos fakulteto Tarybos nariu, vėliau – Fundamentaliųjų mokslų fakulteto tarybos nariu (1993–1996), šio fakulteto prodekanu (1993–2005), fakulteto atestacinės komisijos pirmininku (1993–2002), fizikos mokomosios laboratorijos vedėju (2005–2013). R. Brazdžiūno mokslinių tyrimų kryptis buvo radiospektroskopinių metodų panaudojimas medžiagų sandarai tirti. Įvairiuose leidiniuose paskelbė 26 mokslinius straipsnius. Studentams skaitė bendrosios fizikos paskaitas. Jis mokymo knygų „Banginės ir kvantinės optikos laboratoriniai darbai“ (1980), „Kietojo kūno fizikos laboratoriniai darbai“ (1987), „Elektromagnetizmo kokybiniai kontroliniai klausimai“ (1992), „Optikos ir atomo fizikos laboratoriniai darbai“ (2000 ir 2002) ir „Optikos laboratoriniai darbai“ (2004) bendraautoris. R. Brazdžiūnas buvo ilgametis jaunųjų fizikų olimpiados vertinimo komisijos narys, dalyvavo rengiant ir vedant Respublikinį prof. K. Baršausko fizikos konkursą moksleiviams. R. Brazdžiūnas aktyviai dalyvavo visuomenės veikloje. Buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys, dalyvavo rinkiminių komisijų darbe. Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narys, Lietuvos fizikų draugijos narys. Už sėkmingą veiklą apdovanotas Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo (1972) bei Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos (1997) Garbės raštais, jam pareikštos rektoriaus padėkos (1997, 1988, 2008). 2013 m. išėjo į pensiją.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC