BARZDŽIUKIENĖ Leonarda

Gimė 1930-08-03. Docentė, ilgametė Lietuvių kalbos katedros vedėja. Mirė 2007-08-04.

Plačiau: 

Leonora Dominika Barzdžiukienė (1930-08-03 Ratautai, Veprių valsč., Ukmergė - 2007-08-04 Kaunas) pedagogė, kalbininkė, daktarė, docentė. Mokėsi Ukmergės mergaičių gimnazijoje, Ukmergės mokytojų seminarijoje. Studijavo Vilniaus pedagogoniame institute. 1949-1951 m. dirbo Ukmergės mergaičių gimnazijoje, 1952-1953 m. - Čekiškės (Kauno r.) vidurinėje mokykloje. 1954-1970 m. - Šiaulių viešojoje bibliotekoje, 1970-1999 m. Kauno politechnikos institute (nuo 1981 m. docentė). 1980 m. apgynė daktaro disertaciją ,,Techninių specialybių studentų požiūris į grožinę litaratūrą ir pedagoginės jo formavimo prielaidos". Nuo 1990 m. Lietuvių kalbos katedros įkūrimo iki 1995 m. pabaigos vadovavo katedrai, vėliau dar penkerius metus dirbo docente. Nuo pat Lietuvių kalbos katedros įkūrimo pradžios L. Barzdžiukienės suburtas aktyvus kolektyvas planingai ėmėsi organizuoti lietuvių kalbos kultūros dėstymą. 1992 m. išleido ,,Praktinį lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos mokymo kursą" (su kitais), 1994 m. - ,,Kalbininkų patarimus technikos specialybių studentams" (su kitais) . 1999 m. išleido monografiją ,,Būsimasis inžinierius ir humanitarinė kultūra" (372 p.), kitus leidinius. Paskelbė per 80 straipsnių įvairiuose moksliniuose leidiniuose. Vadovavo daugeliui KTU mokslinių temų, kuriose buvo gvildenamos kalbos kultūros dėstymas įvairiais aspektais.

Parengė A. Paulauskienė

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC