PURĖNAS Antanas,

Gimimo data: 
1881-02-16

profesorius, akademikas, nusipelnęs mokslo veikėjas, vienas Aukštųjų kursų Kaune organizatorių, universiteto rektorius (1940-1941) ir (1944-1947), Organinės chemijos katedros vedėjas (1922-1962). Mirė 1962-11-05.

Plačiau: 

    Antanas PURĖNAS. (1881-02-16 Tatkonių km. Skapiškio valsč. Rokiškio apsk. – 1962-11-05 Kaunas), profesorius, akademikas, vienas ryškiausių aukštojo mokslo pradininkų Lietuvoje.
   1902 m. baigęs Liepojos gimnaziją įstojo į Jurjevo (Tartu) universitetą. 1909 m. baigė  Peterburgo universiteto Matematikos-gamtos fakultete chemijos studijas ir buvo paliktas dirbti asistentu pas prof. A. Favorskį. 1919 m. grįžo į Lietuvą, 1919–1921 m. Rokiškio gimnazijos direktorius.
   1921 m. A. Purėnas pradėjo dėstyti Aukštuosiuose kursuose Kaune, o 1922 m. buvo paskirtas Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto profesoriumi ir Organinės chemijos katedros vedėju. Vėliau tas pačias pareigas jis ėjo ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technologijos fakultete bei Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultete.
   Eidamas katedros vedėjo pareigas (iki 1962 m.), 1933–1940 m. buvo universiteto prorektorius, o 1940–1941 m. ir 1944–1947 m. – rektorius. Nuo 1941 m. prof. A. Purėnas – Lietuvos Mokslų akademijos akademikas ir pirmasis jos viceprezidentas.
   Prof. A. Purėnas atliko didelį darbą kuriant lietuvišką chemijos terminiją, kurios iki tol galima sakyti, nebuvo. Studentams reikėjo vadovėlių lietuvių kalba. Norėdamas kuo greičiau užpildyti šią spragą, kad studentai galėtų savarankiškai gilinti žinias,  A. Purėnas iš vokiečių kalbos išvertė vieną geriausių to meto aukštosioms mokykloms skirtą A. Holemano „Organinės chemijos vadovėlį", kurį išleido 1925 m. Tuo buvo sudarytas pagrindas lietuviškai organinės chemijos terminologijai ir atsirado sąlygos vystytis organinės chemijos mokslinei literatūrai lietuvių kalba. Būdanas puikus lietuvių kalbos žinovas, ne tik savo paskaitose, straipsniuose ir vertimuose, bet ir recenzuodamas knygas ar disertacijas, jis skirdavo daug dėmesio terminalogijos ir kalbos tobulinimui. A. Purėno iniciatyva iš rusų kalbos buvo išversti organinės chemijos teorinio kurso ir laboratorinių darbų vadovėliai.
   Grįžęs iš Berlyno, kur Humboldto vardo universitete jis susipažino su Vokietijos aukštųjų mokyklų veikla ir laboratorijomis, A. Purėnas pradėjo kurti pirmąją aukštosios mokyklos organinės chemijos laboratoriją Kaune, imta bendradarbiauti su pramonės įmonėmis.
   A. Purėnui vadovaujant paruošta 14 kandidatinių (daktaro) disertacijų.
   1945 m. jam suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.
                                                 Parengė    E. Rinkevičienė
   Literatūra
   Antanas Purėnas – Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Kauno politechnikos institutas, Kaunas, 1971.    

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC