PUODŽIUKYNAS Antanas,

Gimimo data: 
1898-02-05

profesorius, filosofijos daktaras, KMI Fizikos katedros vedėjas (1951-1965). Mirė 1986-10-10.

Plačiau: 

   Antanas PUODŽIUKYNAS (1898-02-05 Gulionys, Višakio Rūdos valsč., Marijampolės aps. – 1986-10-10 Kaunas) fizikas, profesorius,  filosofijos daktaras.
    Kauno aukštųjų kursų Humanitarinio skyriaus laisvasis klausytojas (1921). „Saulės“ gimnazijoje išlaikius abitūros egzaminus, 1922 m. priimtas Lietuvos universiteto Humanitarinio fakulteto studentu. Jo netenkino besikuriančiame universitete mokslo lygis, todėl jis tais pačiais metais jau Miunsterio (Vokietija) universitete studijavo fiziką ir matematiką. 1923 m., Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos ir šiame universitete sustiprėjus antilietuviškoms nuotaikoms, jis persikėlė į Vieną (Austrija). Čia 1927 m. baigė fizikos studijas ir įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1927 m. Lietuvos universiteto Teorinės fizikos katedros jaunesnysis  asistentas. 1936 m., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Mechanikos-gamtos fakulteto (MGF) tarybai nostrifikavus Vienos universitete įgytą daktaro laipsnį, ir jam apgynus habilitacinį darbą „venia legendi“, švietimo ministras A. Puodžiukyną patvirtino  VDU privatdocentu. 1940 m. VDU MGF perkėlus į Vilnių, jis Vilniaus universitete (VU) Eksperimentinės fizikos katedros docentas (1940), profesorius (1942). 1945 m., iškilus NKVD arešto grėsmei, persikėlė į Kauną. Čia Kauno Valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto (KVVDU) Technikos fakulteto taryba A. Puodžiukyną išrinko Fizikos katedros profesoriumi, tačiau sovietinė administracija patvirtino tik docentu. 1950 m. likvidavus Kauno universitetą,  A. Puodžiukynas (Kauno Medicinos instituto) KMI Fizikos katedros vedėjas (1951–1965) ir Kauno politechnikos instituto (KPI) Fizikos katedros docentas – einantis  antraeiles pareigas. 1958 m. jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. Nuo 1965 m. šios katedros profesorius konsultantas. 
   Vienos universitete pradėjęs tirti paladžio vielos elektrinės varžos kitimą vakuume ir įvairiose dujose, šiuos darbus tęsė ir VDU. Tai kietojo kūno fizikos mokslinio darbo pradžia Lietuvoje. Su katedros bendradarbiais tyrė ir kosminius spindulius. Sovietmečiu A. Puodžiukynas  visą savo talentą ir energiją paskyrė moksliniam-metodiniam darbui. Jis 7-tos klasės fizikos vadovėlio ir daugelio mokymo knygų bendraautoris. Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje A. Puodžiukynas aktyviai bendradarbiavo tautinės-idealistinės krypties žurnaluose „Kosmosas“, „Židinys“, „Naujoji Romuva“. Todėl  sovietmečiu jo kūrybinę veiklą varžė ideologinė priespauda.  Nuolat buvo persekiojama, kad fiziką jis dėsto apolitiškai, kad neskiria dėmesio sovietinio patriotizmo ugdymui. Vis dėlto, už ilgametį ir sąžiningą darbą 1968 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo garbės vardas.

                                                               Parengė   A. Tamašauskas
    Literatūra
    Antanas Puodžiukynas. Gyvenimas ir veikla //sud. I. Marchertienė ir B. Naruševičienė. – Kaunas. : (Kauno medicinos akademija), 1995. -151 p.
 
 
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC