BISTRICKAS Antanas,

Gimimo data: 
1900-01-24

docentas, technikos mokslų daktaras, Statybos fakulteto dekanas (1944-1946), Statybinių konstrukcijų katedros vedėjas (1945-1947), prorektorius (1947-1948). Mirė 1971-04-04.

Plačiau: 

      Antanas BISTRICKAS (1900-01-24 Kauliniai Radviliškio valsč., Šiaulių  apskr.–1971-04-04 Kaunas), statybos inžinierius, katedros profesorius, statybos fakulteto dekanas (1944–1945).

     Pradžios mokyklą lankė Radviliškyje. 1910 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, kurią lankė iki vokiečių okopacijos.  1949 m. įstojo savanoriu į Lietuvos krašto karines pajėgas. Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, tęsė mokslą Šiaulių gimnazijoje, kurią baigė 1922 m.
     1922 m. rudenį įstojo į Kauno universiteto Technikos fakulteto Statybos skyrių. Studijavo su pertraukomis, dirbo techniku Šiaulių miesto valdyboje, Ukmergės rajone, Teisingumo ministerijos rūmų statyboje. 1932 m. apgynė diplominį projektą Geležinis tiltas per Nemuną ties Jurbarku ir įgijo diplomuoto inžinieriaus kvalifikaciją. Trumpai dirbo Susisiekimo ministerijos Geležinkelių valdyboje jaunesniuoju inžinieriumi.  Prof. S. Kolupailai pakvietus, 1933 m. pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo universitete (VDU) jaunesniuoju, vėliau – vyresniuoju asistentu.  1936–1938 m. buvo komandiruotas į Vienos (Austrija) universitetą pasitobulinti.
    Dirbdamas VDU projektavo ir statė įvairius pastatus: šv. Antano bažnyčią Kaune,  Seleziečių aspirantų kolegijos rūmus Vytėnuose  Raseinių apskrityje ir kt. 
     1941–1944 m. dirbo Statybos fakulteto prodekanu, 1944–1945 m.–fakulteto dekanu, 1945–1946 m. –universiteto prorektoriumi ūkio reikalams. 1944–1947 m. A. Bistrickas buvo paskirtas Medinių  ir plieninių konstrukcijų bei tiltų katedros vedėju.
     1945 m. jam suteiktas docento mokslo vardas, o 1945 m. LSSR Švietimo komisaras paskyrė jį į profesoriaus pareigas. A. Bistrickas dėstė medinių ir plieninių konstrukcijų disciplinas. Parašė knygą Medinių konstrukcijų elementai” (1954) ir  Medinės konstrukcijos (1958), kurios ilgus metus tarnavo kaip vadovėliai studijuojantiems ir parankinė knyga projektuotojams.  Jis yra vadovėlio Pastatų konstrukcijos (1962, I dalis) bendraautorius.  Atliko Panemunės, Vilijampolės, Aleksoto tiltų Kaune ir Žaliojo tilto Vilniuje ekspertizes,  taip pat dalyvavo Kauno Muzikinio ir Dramos teatrų, Kauno Audinių filialo Vilijampolėje stogo konstrukcijų ir kitų objektų patikrose.
     Antraeilėse pareigose dirbo Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje (1934–1948). A. Bistrickas buvo tikintis ir praktikuojantis katalikas, todėl sovietiniais metais patyrė tam tikrų suvaržymų.
 
Parengė V. Keras
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC