BALTRUŠAITIS Antanas

 Antanas Baltrušaitis gimė 1951 m. birželio 5 d. Marijampolėje.

1975 m. baigė Kauno politechnikos instituto (KPI) Mašinų gamybos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Plačiau: 

 19751978 m. ir 19811987 m. dirbo Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute. 1978–1981 m. mokėsi Latvijos miškų ūkio problemų mokslinio tyrimo instituto aspirantūroje.

1986 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją „Medienos smulkinimo spiraliniais sraigtiniais peiliais tyrimas“.

Nuo 1987 m. rudens semestro KPI, vėliau KTU, Medienos technologijos katedros docentas. 2007 m. vasario 21 d. KTU Senatas išrinko A. Baltrušaitį  Medienos technologijos katedros vedėju.  Jis, skyręs daug dėmesio studijų programų tobulinimui ir katedros dėstytojų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, katedrai vadovavo iki 2013 m. Buvo doktorantės V. Pranckevičienės mokslinis vadovas. Ji 2002 m. sėkmingai apgynė disertaciją.

Bakalaurų ir magistrų studijų studentams dėsto modulius: „Medienos pjovimo teorija ir įrankiai“, „Lentpjūvių technologija“, „Medienos biomasės technologijos“, „Eksterjero inžineriniai medienos gaminiai“, „Konstrukcinės medienos inžinerija“, „Pjovimo paviršių inžinerija“.

A. Baltrušaitis yra keliolikos mokomųjų knygų: „Medienos pjovimas. Medienos pjovimo įrankiai“ (1997), „Medienos pjovimo įrankių projektavimas“, „Vientisosios ir sudedamosios frezos“ (1991), „Medienos pjovimo teorija“ (2009), „Medienos inžinerija“ (2011) ir kitų, taikomųjų mokslo darbų: „Medinė statyba: jaukių namų žinynas“ (2008), „Lithuanian wood houses industry: business partners in Lithuania“ (2008) autorius ar bendraautorius. Skaitė pranešimus 18 tarptautinių mokslo konferencijų užsienyje. Yra daugiau nei šimto mokslinių publikacijų ir 3 išradimų autorius.

Nuo 2004 m. A. Baltrušaitis yra akredituoto KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, vykdančio statybinių medžiagų, gaminių, konstrukcijų kokybės tyrimus ir produkcijos sertifikavimą, Medienos medžiagų ir gaminių laboratorijos vadovas. Laboratorija vykdo akredituotus bandymus pagal „Reglamentuojamų statybos gaminių sąrašą“.

Nuo 2008 m. Medienos technologijos katedra, kuriai vadovavo A. Baltrušaitis, dalyvauja Europos Komisijos mokslinių tyrimų programose rengiant COST Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 7-osios bendrosios programos projektus. 2000–2011 m. A. Baltrušaitis buvo devynių tarptautinių projektų darbo grupės vadovas arba Lietuvos atstovas jose. Yra Lietuvos ir Europos standartizacijos komitetų darbo grupės vadovas, Europos bendrosios programos nepriklausomas ekspertas, Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo komisijos narys, Kauno ir Kauno miškų inžinerijos kolegijų Akademinės tarybos narys, Švietimo ir mokslo ministerijos kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Medienos gaminių ir baldų gamybos sektorinio profesinio komiteto narys.

Parengė B. Papreckis.

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC