BARKAUSKAS Algirdas Enrikas

Algirdas Enrikas Barkauskas (1937-05-09 Kaunas). 1955 m. baigė Kauno aštuntąją vidurinę mokyklą, o 1960 m. – Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetą. Studijavo medienos apdirbimo technologijos specialybę ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Plačiau: 

 1960 m. buvo paskirtas dirbti KPI asistentu. 1962–1964 m. ir 19671977 m. dirbo KPI Medienos mechaninės technologijos katedroje vyr. dėstytoju. 1964–1967 m. studijavo Maskvos miškų technikos institute aspirantūroje, 1974 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją „Medienos medžiagų klijavimo modifikuotais karbamido-formaldehidiniais klijais procesų tyrimas“. 1978 m. KPI jam buvo suteiktas docento vardas. 19771988 m. jis vadovavo Medienos mechaninės technologijos katedrai.

KPI, vėliau KTU, skaitė „Medienos gaminių apdailos technologijos“, „Medienos apdirbimo įrengimų remonto ir montažo“, „Medienos apdirbimo įmonių projektavimo“, „Studentų mokslinio tiriamojo darbo“ kursus, o nuo 1995 m. vedė modulius: „Klijuotų medžiagų ir plokščių technologija“, „Adhezijos teorija“.

Kartu su bendraautoriais arba vienas parašė knygas: „Baldžiaus vadovas“ (1963, 1981), „Medienos apdirbimo pramonės terminų žodynas“ (1971), „Politechninis žodynas“ (1984), metodines priemones: „Medienos apdailos technologijos laboratoriniai darbai“ (1971, bendraautoris J. Gydas), „Klijuotų medžiagų ir plokščių technologijos laboratoriniai darbai“ (1976), „Klijuotų medžiagų ir plokščių technologijos kursinio projektavimo metodiniai nurodymai“ (1976), „Klijuotų medžiagų ir plokščių technologija. Medienos apdirbimo pramonės klijai“ (1988), „Drožtos faneros cechų projektavimas“ (1994) ir „Faneros gamybos įmonių projektavimas“ (2003).

Paskelbė 45 mokslinius straipsnius, gavo vieną autorinių teisių pažymėjimą.

Nuo 2002 m. birželio mėn. nebedirba, išėjo į pensiją.

Ir dirbdamas katedroje, ir jau išėjęs į pensiją A. Barkauskas buvo entuziastingas sodininkas, ne vienam kolegai padėjęs savo patarimais.

 

Parengė B. Papreckis

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC