TAMAŠAUSKAS Albinas,

Gimimo data: 
1934-10-20

fizikas, gamtos mokslų daktaras, Respublikinės mokomosios televizijos bei Fundamentaliųjų mokslų fakulteto (1993-1997) tarybų pirmininkas, vadovėlių autorius, ilgametis Fizikos katedros dėstytojas, nuo 1990 m. fizikos katedros profesorius.

Plačiau: 

    Albinas Tamašauskas (1934-10-20 Paserninkai, Seirijų valsč. Alytaus aps.) fizikas, gamtos mokslų daktaras, fizikos katedros profesorius (1990), visuomenės veikėjas.  
    1949 metais, Seirijų gimnazijos absolventas A. Tamašauskas, priimtas į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Nors universitetą baigė su pagyrimu, bet, sovietinių aktyvistų apkaltintas veikimu prieš komjaunimą, paskirtas į provincijos mokyklą dirbti mokytoju. Visgi prof. K. Baršausko pastangomis jis 1954 m. buvo priimtas Kauno politechnikos instituto Fizikos katedros asistentu. Kiek vėliau šios katedros aspirantas (1954-1957), Lietuvos žemės ūkio akademijos Fizikos katedros vyr. dėstytojas (1958-1961), KPI fizikos katedros vyr. dėstytojas (1961-1971).
   1970 m. apgynė disertaciją "Individualiųjų skysčių ir dvinarių normaliųjų mišinių ultraakustiniai tyrimai“, už kurią jam buvo suteiktas fizikos ir matematikos mokslų kandidato mokslinis laipsnis, kuris 1993 m. buvo nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsniu. 1972 m. jam pripažintas docento mokslinis vardas. 1990 m A. Tamašauskas laimėjo konkursą ir rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas Fizikos katedros profesorium.
  A. Tamašauskas buvo Respublikinės fizikos metodinės tarybos narys, Respublikinės mokomosios televizijos tarybos pirmininkas ir atitinkamos Sąjunginės tarybos prezidiumo narys, ilgametis Radioelektronikos fakulteto tarybos narys, Fundamentaliųjų mokslų fakulteto tarybos pirmininkas (1993-1997).
    Mokslinio darbo sritys – molekulinė akustika, aukštojo mokslo pedagogika, mokslo istorija. Paskelbė per 70 mokslinių straipsnių. A. Tamašauskas yra monografijos „ Iš Kauno universiteto ir Politechnikos instituto praeities“(2000) , mokymo knygos „Fizikinės statistikos pradmenys“(1995) ir aukštosioms techniškosioms mokykloms skirto fizikos vadovėlio „Fizika“ 1 t.(1987) autorius, fizikos vadovėlių 2-ojo (1989), 3-ojo (1992) ir 4ojo (1995) tomų bendraautoris, knygos „Kauno technologijos universiteto Fizikos katedra“ redaktorius ir bendraautoris, laboratorinių darbų knygų „Mechanikos ir molekulinės fizikos laboratoriniai darbai“(1972), „Fizikos laboratoriniai darbai“  (1997)  ir keleto kitų mokymo knygų bendraautoris. Studentams skaitė bendrosios fizikos  bei fizikos istorijos ir fizikos dėstymo metodikos kursus. Tamašauskas veiklus ir visuomenės vertintojas. Jis aktyvus Lietuvos Sąjūdžio narys ir vienas iš Tėvynės Sąjungos narių steigėjų.
   2006 m. išėjo į pensiją.

 
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC