RIMKA Albinas,

Gimimo data: 
1886-02-16

Kauno (1923-1939) ir Vilniaus (1940-1944) universitetų profesorius, Lietuvos MA akademikas (1940), pirmasis Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekanas (1940-1941), žymiausias prieškario Lietuvoje statistikos mokslo atstovas. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje politinėje veikloje. Mirė 1944-02-27. 

Plačiau: 

    Albinas RIMKA (1886-02-16 Skerpievių km., Vilkaviškio apskr. – 1944-02-27 Vilnius ), ekonomistas profesorius, akademikas.
   1901 m. pradžios mokslus baigė Lankeliškiuose. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo išvykęs į Olandiją, Vokietiją. 1921 – 1923 m. studijavo ekonomiką Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje Frankfurte prie Maino. Savo darbinę veiklą 1908 m. pradėjo laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ redakcijoje. 1911 m. emigravo į JAV, kur aktyviai dalyvavo lietuvių spaudoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m redagavo dienraštį „Lietuva“, 1920 m. žurnalą „Varpas“. 1923–1926 m. dirbo akademinį darbą, Lietuvos universiteto statistikos, ekonominės politikos ir visuomeninės ūkio istorijos docentas. 1926 m. finansų ministras. 1927–1928 m. Centrinio statistikos biuro direktorius, 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. 1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1939 m. ekonomikos daktaras. 1940 m. – Vilniaus universiteto profesorius ir pirmas Ekonomikos fakulteto dekanas. 1941 m. buvo išrinktas Lietuvos MA akademiku. Buvo aktyvus Lietuvos Ekonomistų draugijos narys, nuo 1939 m. jos pirmininkas. 1935–1940 m. žurnalo „Ekonomika“ redaktorius.
      A. Rimka –  vienas žymiausių Lietuvos visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas. Aktyviai dalyvavo spaudoje, skleisdamas valstiečių liaudininkų idėjas, redaguodamas ne vieną leidinį. Kaip liaudininkų atstovas 1920 m. buvo išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, buvo vienas iš pagrindinių žemės reformos kūrėjų.   A.Rimka – žymiausias statistikos mokslo atstovas tarpukario Lietuvoje . Svarbiausią jo mokslinį indėlį sudaro originalūs statistikos vadovėliai - „Statistikos pagrindai“, 1925; „Statistika“, 1939. Išliekamąją vertę turi Lietuvos ūkio ir ekonominės minties istorijai skirti darbai  – „Lietuvos prekybos santykiai ligi unijos su lenkais“, 1925; „Lietuvos tautos atgimimo socialiniai pagrindai ir Auszros – Varpo gadynės (1883 – 1893m.) socialelonominiai raštai, 1932.

                                                                                                     Parengė Vita Jovaišienė
 Literatūra
1. Lukoševičius V. Kai kurios A.Rimkos kaip liberaliojo ekonomisto pažiūros. – Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Ekonomika. T. 16. V., 1979.
2.  Lukoševičius V. Ekonomikos ir visuomenės veikėjas A. Rimka. – Kn. Lito ir Lietuvos ekonomikos tėvai. V., 1989.
3. Martišius S. A. Rimka ir statistikos mokslas. – Kn. Lito ir Lietuvos ekonomikos tėvai. V., 1989.
4. Banevičius A. 111 Lietuvos valstybės 1918 – 1940 politikos veikėjų Enciklopedinis žinynas. – V., 1991, p. 110. 
5. Akademikas, profesorius Albinas Rimka. 1986 – 1944, sudarė S. Martišius, Vilnius, 1996.
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC