ŽIULPA Alfonsas

Plačiau: 

   

      Alfonsas Žiulpa (1944-05-03 Bružai, Mažeikių apskr.—1992-11-09 Kaunas), fizikas, ilgametis KTU Fizikos katedros dėstytojas.

     Alfonsas gimė Žemaitijoje darbininkų šeimoje. 1951 m. pradėjo lankyti Bružų pradinę mokyklą. Ją baigęs, įstojo į Mažeikių septynmetę, o 1962 m. baigė Mažeikių vidurinę  mokyklą. Tų metų rudenį Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete pradėjo studijuoti radiofiziką. Studijuodamas Radiofizikos katedroje dirbo laborantu. 1967 m. baigęs studijas įgijo fiziko kvalifikaciją. Tų metų rudenį priimtas dirbti  KPI Fizikos katedros vyr. laborantu, o 1968 m. pradžioje – asistentu. 1973–1976 m. puslaidininkių ir dielektrikų fizikos žinias gilino KPI Fizikos katedros aspirantūroje. Darbas buvo eksperimentinis iš fizikinės elektronikos srities. Būdamas aspirantu antraeilėse pareigose dirbo KPI Mokslinio tiriamojo sektoriaus jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.  Aspirantūros laikui pasibaigus,  paskirtas dirbti asistentu, 1989 m. – vyr. dėstytoju, 1992 m. – vyr. asistentu. Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą 4 semestrus jame dirbo valandiniu dėstytoju.

     Dirbdamas katedroje įsijungė į Integrinių schemų technologijos laboratorijoje vykdytą ūkiskaitinį ir mokslinį-tiriamąjį darbą. Spaudoje paskelbė 12 mokslinių straipsnių, dalyvavo mokslinėse konferencijose. Vadovavo studentų moksliniams darbams.

   A.  Žiulpa buvo reiklus sau aukštos kvalifikacijos fizikos specialistas. Vadovavo studentų pratyboms,  metodiškai vedė pratybas ir laboratorinius darbus ir skaitė bendrosios fizikos kursą. Taip pat dėstė fiziką parengiamųjų kursų klausytojams, egzaminavo stojančiuosius į institutą. Be gimtosios kalbos laisvai kalbėjo angliškai ir rusiškai, susikalbėdavo lenkiškai, dėl to jam  paskaitas teko skaityti ir rusų kalba. Pedagoginę kvalifikaciją kėlė Maskvos inžinerinės fizikos institute (1971 ir 1983) ir Baltarusijos universitete (1980).

     Jis pasižymėjo gera muzikine klausa. Studijuodamas dainavo Universiteto Akademiniame chore, dalyvavo fakulteto meninėje saviveikloje, dirbo studentų vasaros darbo ir poilsio stovyklose. Dirbdamas dainavo KPI Akademiniame chore „Jaunystė“, gerai žaidė šachmatais. Jis buvo optimistas ir sugebantis su visais bendrauti.  Domėjosi politika ir Fizikos katedroje labai gerai pritapo prie kitų pilietiškai mąstančių kolegų. Jis drįsdavo kritiškai vertinti sovietinę sistemą. Sovietmečiu būdamas studentų grupės kuratorium vengė diegti jiems sovietinę ideologiją. Atgimimo laikotarpiu buvo aktyvus Lietuvos sąjūdžio narys, su entuziazmu dalyvavo rinkimų ir kitose Sąjūdžio inicijuotose kampanijose, vyko į Latviją stebėti rinkimų.

     Stanislavos ir Alfonso Žiulpų dukra Viktorija, baigusi Kauno Stasio Šalkauskio kolegiją, Vytauto Didžiojo universitete studijuoja Teologijos fakultete.

A.    Žiulpa mirė staiga 1992 m. lapkričio 9 d. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

 

Parengė Albinas Tamašauskas ir Alfonsas Grigonis

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC