Įsteigtas RADIOELEKTRONIKOS fakultetas

Gimimo data: 
1964-03-01

reorganizavus Elektrotechnikos fakultetą, nuo 1996.10.01 pervadintas į Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC