Įsteigta INŽINERINĖS EKOLOGIJOS katedra,

Gimimo data: 
1988-09-01

kurios pirmtake laikytina Miestų sanitarijos katedra, įkurta Kauno universitete 1940-08-15.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC