Įsteigta GAMYBOS ORGANIZAVIMO TYRIMO žinybinė laboratorija.

Gimimo data: 
1963-04-25

Veikė iki 1989m.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC