Įkurtos STATYBOS ir STATYBOS MEDŽIAGŲ TECHNOLOGIJOS katedros,

Gimimo data: 
1922-02-16

kurios tų pačių metų kovo 24 d. sujungtos į vieną ir pavadintos Statybos ir statybinių medžiagų technologijos katedra; pastaroji 1930 m. buvo pervadinta Statybos katedra, 1941 m.-Trobesių konstrukcijų katedra. Po dar keletos reorganizacijų dabar vadinasi Statybos technologijų katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC