Įkurtas SKAIČIAVIMO TECHNIKOS fakultetas,

Gimimo data: 
1977-09-01

tačiau jo ištakų reikia ieškoti anksčiau: 1958 m. buvo paruoštas pirmasis skaičiavimo technikos specialybės absolventas; 1960 m. buvo išleista pirmoji diplomantų laida. 1990 m. fakultetas buvo pavadintas Informatikos fakultetu. Per 40 metų paruošta daugiau kaip 5000 įvairių su kompiuterinės technikos projektavimu, gamyba ir taikymu susijusių specialybių absolventų.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC