Įkurta VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ katedra.

Gimimo data: 
1922-03-04

Ją panaikinus jos funkcijas perėmė: Pritaikomosios mechanikos katedra (1930-1940), Šiluminių variklių katedra (1940-1962), Šiluminės energetikos katedra (1962-1995), Šilumos ir atomo energetikos katedra (nuo 1995 m.)

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC