Įkurta ORGANINĖS CHEMIJOS katedra,

Gimimo data: 
1922-04-12

Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyriuje

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC