Įkurta MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS katedra,

Gimimo data: 
1924-02-01

kuri 1941 m. rugpjūčio 1 d., atskyrus Medžio technologijos ir Tekstilės technologijos katedras, buvo pavadinta Metalų technologjos katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC