Įkurta MATEMATINĖS ĮRANGOS katedra,

Gimimo data: 
1977-09-01

1990 m. pavadinta Programinės įrangos katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC