Įkurta MAŠINŲ PROJEKTAVIMO katedra,

Gimimo data: 
1973-09-01

reorganizavus Mašinų gamybos technologijos katedrą.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC