Įkurta MAŠINŲ MOKSLO katedra,

Gimimo data: 
1964-09-01

kuri po kelių pertvarkymų, 1995 m. rugsėjo 1 d. buvo pavadinta Inžinerinės mechanikos katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC