Įkurta LIETUVIŲ KALBOS katedra

Gimimo data: 
1991-09-01

2006-05-16 pavadinta Kalbotyros katedra

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC