Įkurta GRAFINIŲ DARBŲ katedra,

Gimimo data: 
1945-01-01

kuri vėliau (1950-12-15) pavadinta Grafinių darbų ir piešimo katedra, o 1962-07-01 pervadinta Grafinių darbų katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC