Įkurta ELEKTROS INŽINERIJOS KATEDRA

Gimimo data: 
1922-03-24

Įsteigta 1922 m. kovo 24 d. Tada vadinosi Elektrotechnikos katedra ir priklausė Lietuvos universiteto Technikos fakultetui. Katedros pavadinimai: Elektrotechnikos katedra (1922–1945), Bendrosios elektrotechnikos katedra (1945–1966). 1966 m. ši katedra buvo padalinta į dvi: Bendrosios elektrotechnikos (1966–1993), 1993 m. pervadintos į Elektros ir šviesos inžinerijos katedra (1993–2008) ir Teorinės elektrotechnikos (1966–2008) katedras. Teorinės elektrotechnikos katedra aptarnavo elektros specialybių studentus, o bendrosios elektrotechnikos katedra – likusiuosius. 2008 metais Elektros ir šviesos inžinerijos ir teorinės elektrotechnikos katedros vėl buvo sujungtos ir pavadintos Elektros inžinerijos katedra (2009–2014). Katedros veiklos pobūdis išliko toks pats, kaip prieš tai buvusių abiejų katedrų. Katedros dėstytojai bakalaurams dėstė bendramokslines disciplinas: elektros grandines, šviesos techniką bei apšvietimo šaltinius elektriškųjų specialybių studentams, elektros ir elektronikos grandines ir taikomąją elektrotechniką likusiems studentams. Katedra kuravo dvi elektros energetikos technologijų magistrantūros specializacijas: elektromagnetinio lauko technologijų ir šviesos technikos. Elektrotechnikos katedros vedėjai: ordinar. prof. Jeronimas Šliogeris (1923–1936), doc. Aleksandras Putrimas (1936–1940), doc. habil. dr. Vladas Jakovickas (1940–1941), doc. Vytautas Petraitis (1941–1944). 1945 metais katedra buvo pavadinta Bendrosios elektrotechnikos katedra. Bendrosios elektrotechnikos katedros vedėjai: doc. dr. Jurgis Zdanys (1945–1964), doc. dr. Jeronimas Mikšta (1964–1966). Bendrosios elektrotechnikos katedros po 1966 m. padalijimo vedėjai: prof. dr. Stanislovas Masiokas (1966–1980), doc.dr. Jonas Martynaitis (1980–1984), doc.dr. Rimantas Masiulis (1984–1989), doc.dr. Jonas Koryzna (1989–1992), doc.dr. Alfonsas Vaškys (1992–1993). Elektros ir šviesos inžinerijos katedros vedėjai: doc.dr. Alfonsas Vaškys (1993–2001), doc.dr. Valdas Pakėnas (2001–2008). Teorinės elektrotechnikos katedros vedėjai: doc. dr. Jeronimas Mikšta (1966–1967), doc. dr. Jurgis Zdanys (1967–1968), doc. dr. Jeronimas Mikšta (1968–1979), doc. dr. Jonas Stonys (1979–1991), doc. dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius (1991–1999), prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis (1999–2008). Elektros inžinerijos katedros vedėjai: prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis (2009–2010), doc. dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius (2010), doc. dr. Robertas Lukočius (2010–2014). 2014 metais, pasikeitus universiteto struktūrai, katedra kartu su dar keturiomis katedromis buvo prijungta prie elektros sistemų katedros, kuri dabar vadinasi Elektros energetikos sistemų katedra. Pagrindinės Elektros inžinerijos katedros laboratorijos: Elektros grandinių, Elektromagnetinių laukų, Elektros ir Elektronikos grandinių bei Taikomosios elektrotechnikos. Reikšmingiausi, ne kartą išleisti pakartotinai vadovėliai yra: S. Masioko „Elektrotechnika“ (1-ji laida, 1989), P. Pukio „Teorinė elektrotechnika. I d.“(1-ji laida, 1990), autorių kolektyvo „Teorinė elektrotechnika. II d.“ (1-ji laida, 1991), P. Pukio, J.Stonio ir J.A.Virbalio „Elektros grandinių teorijos pagrindai“ (1-ji laida, 2004). 2012 m.buvo išleistas S.Žebrausko parengtas „Elektromagnetinių laukų teorijos“ vadovėlis. Didžiulis darbas katedroje buvo atliekamas terminijos srityje. 1999 m. pasirodė penkiakalbis Elektrotechnikos terminų žodynas, 2001 m. – jo elektroninė versija, 2010 m. Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas, o 2012 m. – jo elektroninė versija. Visų šių ledinių vyriausias redaktorius buvo doc. dr. Stasys Žebrauskas. Svarbiausia katedros mokslinė kryptis – elektromagnetinių laukų matavimas, tyrimas ir naudojimas technologiniuose procesuose. Šioje kryptyje galima išskirti dvi plačiausiai vystytas šakas: elektromagnetinių srauto matuoklių tyrimas ir kūrimas bei vainikinio išlydžio technologinių įtaisų tyrimas ir kūrimas. Elektromagnetinių srauto matuoklių tema buvo apgintos 7 daktaro disertacijos, o J. A. Virbalis apgynė habilitacinį darbą. Reikšmingų rezultatų taip pat pasiekta mokslinių ir technologinių elektros lauko panaudojimo žūklei problemų sprendime, įvairių šviesos technologijų vystyme, robotų valdymo problemų sprendime. Pastaruoju metu dirbama žmogaus saugaus darbo galingų elektros įrenginių aplinkoje bei žmogaus fiziologinių parametrų kontrolės srityse. Iš viso katedros darbuotojai, spręsdami minėtas problemas, apgynė 57 disertacijas. 12 šių disertacijų mokslinis vadovas buvo prof. J.A. Virbalis. Reikšmingiausiomis disertacijomis galime laikyti tas, kuriomis remiantis vėliau buvo parašyta ir daugiau disertacijų. Tai – A. Balčyčio „Įvadas į talpuminių indukcinių nuolatinės srovės mašinų teoriją“ (1963), S. Masioko „Paleidimo reguliavimo aparatai ir liuminescencinių lempų darbo trukmė“ (1964), S. Malkevičiaus „Didelės smūginės galios periodinių impulsinių generatorių tyrimas“ (1965), S. Žebrausko „Trijų elektrodų sistemos vainikinio išlydžio elektrinis laukas“ (1999), taip pat habilitaciniai darbai: P. Balčiūno „Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas“ (1994), J. A. Virbalio “Elektromagnetiniai skleidžiantieji dinaminių sistemų keitikliai” (1997), S. Bartkevičiaus „Mechatroninių netiesinių sistemų modeliavimas“ (2008). Doc. A. Balčytis buvo parengęs daktaro disertaciją (dabar - habilitacinį darbą), kuriame giliai tyrė elektros ir magnetizmo dualizmo problemas, tačiau dėl rezistentinės biografijos jam nebuvo leista jos ginti. Su Lietuvos pramone ir kitomis organizacijomis glaudžiai bendraujama nuo 1957 m. Iki 2014 m. buvo įvykdytos 165 ūkiskaitinės sutartys bei mokslo projektai. Įdiegta daug įvairių įtaisų bei technologijų. Reikšmingiausiais įdiegimais galima laikyti elektros žūklės technologinę įrangą, kuri buvo sėkmingai naudojama elektros žūklės eksperimentiniame laive, kol tokia žūklė buvo plėtojama. Vainikinis išlydis įgalino reikšmingai taupyti energiją džiovinant keraminius gaminius „Jiesios“ dailiosios keramikos gamykloje. Katedroje sukurtas elektromagnetinis šilumos ir skysčio skaitiklis iki šiol gaminamas AB „Axis industry“. Katedros darbuotojų pastangomis apšviesta daug svarbių objektų: Vilniuje – Katedra, pilių kompleksas, Žaliasis tiltas, šv. Onos bažnyčia; Kaune – Rotušė, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kristaus Prisikėlimo ir Vytauto bažnyčios, Palangoje – bažnyčia ir cerkvė, taip pat daug kitų objektų visoje Lietuvoje. Katedroje dirbo rezistentai Juozas Petruškevičius ir doc. dr. A.Balčytis. Jų veikla smulkiau aprašyta medžiagoje apie universitete dirbusius rezistentus.

Parengė J.A.Virbalis

Literatūra: Elektros inžinerijos katedrai – 90. 1922-2012. – Kaunas: Technologija.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC