Įkurta ARCHITEKTŪROS katedra,

Gimimo data: 
1922-02-16

kuri 1995 m. pervadinta Architektūros ir kraštotvarkos katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC