Įkurta ARCHITEKTŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ katedra,

Gimimo data: 
1945-01-01

kuri 1962-08-01 pavadinta Pastatų konstrukcijų katedra; pastarąją 1970-09-01 sujungus su Statybos darbų organizavimo katedra, buvo pervadinta Statybos katedra, o 1994-01-04 dar kartą pervadinta į Statybos technologijos katedrą.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC