Prof. NAVICKAS Algimantas Stanislovas - Elektros ir elektronikos fak.

Fakulteto valdyba:

Pirmininkas - Leonardas Rinkevičius; tel. 411372; 861037719;

Nariai: Albertas Nargėlas;tel. 337499;

Vanda Barkauskienė; tel. 743750; 865603733

Romualdas Masteika; tel. 204632

Stanislovas Marcinkevičius; tel. 868850349

Kazys Balžėkas; tel. 868608893

Valdyba

Syndicate content
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC