Prof. BERESNEVIČIUS Zigmuntas Jonas - Cheminės technologijos fak.

Fakulteto valdyba:

Pirmininkas - Zigmuntas Jonas Beresnevičius;

Pirmininko pavaduotojas - Benonas Leskauskas, tel. 868257050; 209465; Nariai:

         Virgilijus Barkauskas, tel. 865638755; 743750;

          Genovaitė Buinevičienė, tel. 868683072; 770657;

          Violeta Merkienė, tel. 861005337; 743692.

Valdyba

Syndicate content
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC