Archyvas

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2017 m. spalio 26 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:

1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.

2. Pasiruošimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio konferencijai.

3. Dėl medžiagos leidiniui „Lietuvos technikos mokslo raida“ rinkimo.

4. Informaciniai klausimai.

Gerb. padalinių vadovai labai prašau iki 2017-10-24 (antradienio) pranešti, kurie Jūsų padalinio jubiliatai bus sveikinami valdybos posėdžio metu.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2014 m. spalio 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvakėje:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2.Susitikimas su Universiteto senato pirmininku prof. Ramučiu Bansevičiumi dėl Universiteto ir KTU veteranų klubo „Emeritus“ bendrų darbų.
3. Informacija susijusi su klubo veikla:
- pasirengimas 2014 gruodžio mėnesio vakaronei.
- valdybos narių sudėties patikslinimas.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. gegužės 26 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 402 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Klubo valdybos veiklos 2012-2016 m. ataskaitos ruošimo aptarimas, prof. R. Krivickas.
3. Dėl klubo vakaronės 2016-06-14.
4. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

 Kviečiame Jus 2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 402 salėje.

 

   Darbotvarkė:

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2017 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:

1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.

2. Padalinių vadovų informaciją apie nuveiktą veiklą per semestrą, pasirengimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio konferencijai ir medžiagos rinkimą jubiliejiniam leidiniui.

3. Pasiruošimas KTU veteranų klubo „Emeritus“ vakaronei, 2017-12-14.

4. Informaciniai klausimai.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

maloniai kviečiame Jus 2015 m. kovo 24 d. 11.00 val. į valdybos posėdį.
Darbotvarkė:
1. Diskusija tema „KTU – socialinė bendruomenė ar institucinis darinys?“.
2. Informaciniai klausimai.

Posėdis vyks KTU centrinių rūmų 402 salėje (K. Donelaičio g. 73).

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. sausio 28 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Fakultetų ir padalinių vadovų informacija apie veiklos rezultatus po KTU struktūros reorganizavimo (ypač atkreipiant dėmesį į socialines, buitines ir kultūrines klubo narių reikmes).
3. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 402 salėje.

Darbotvarkė:
1. Pasiruošimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio minėjimui, prof. R. Krivickas.
2. Informacija susijusi su klubo veikla.
3. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas, 12.30 val.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. spalio 27 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Dėl KTU veteranų klubo „Emeritus“ struktūros.
3. Dėl KTU veteranų klubo „Emeritus“ atmintinų datų minėjimų ir 2017 m. klubo kalendoriaus.
4. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2015 m. balandžio 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 402 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. KTU veteranų klubo „Emeritus“ narių kūrybos leidinio pristatymas.
3. Informacija susijusi su klubo veikla.

Syndicate content
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC