Archyvas

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. kovo 31 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Klubo valdybos veiklos 2012- 2016 m. ir ataskaitos ruošimo aptarimas.
3. Klubo Jubiliejinės konferencijos (2017 pabaigoje ar 2018 pradžioje), skirtos Lietuvos Respublikos šimtmečiui, organizavimo klausimai.
4. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2017 m. vasario 28 d. (antradienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:

1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.

2. Dėl klubo 15 metų jubiliejinio leidinio.

3. Darbo grupių veikla, susieta su pasiruošimu Lietuvos 100-mečio minėjimui.

4. Dėl filmuotos medžiagos rengimo apie iškilius KTU emeritus.

5. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. padalinių vadovai labai prašau iki 2017-02-24 (penktadienio) pateikti pavardes jubiliatų, kurie bus sveikinami valdybos posėdžio metu.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2014 m. rugsėjo 25 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvakėje:
1. Darbinių grupių veiklos aptarimas:
- Istorinės atminties;
- Kultūrinių renginių;
- Mokslo raidos;
- Diskusijų klubo;
- Sveikos gyvensenos;
- Saviraiškos;
- Fotolaboratorijos ir kino laboratorijos tvarkymas.
2. Dėl Atmintinų datų minėjimų ir jubiliatų sveikinimų.
3. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. darbinių grupių vadovai maloniai prašome pristatyti kas planuojama šiais metais ir kokios problemos trukdė praėjusiais metais.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2017 m. spalio 26 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:

1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.

2. Pasiruošimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio konferencijai.

3. Dėl medžiagos leidiniui „Lietuvos technikos mokslo raida“ rinkimo.

4. Informaciniai klausimai.

Gerb. padalinių vadovai labai prašau iki 2017-10-24 (antradienio) pranešti, kurie Jūsų padalinio jubiliatai bus sveikinami valdybos posėdžio metu.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2016 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Dėl Istorinės atminties išsaugojimo grupės pogrupio Atmintinų datų kalendorius problemų, prof. A.Grigonis ir doc. A.Bražiūnas.
3. Klubo valdybos veiklos 2012-2016 m. ataskaitos ruošimo aptarimas, prof. R. Krivickas.
4. Dėl medžiagos apie Universiteto iškilius žmones „Enciklopedijai Lietuvai ir pasauliui“ pateikimo, prof. R. Krivickas.
5. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

kviečiame Jus 2015 m. vasario 26 d. 11 val. į valdybos posėdį. Posėdis įvyks 303 salėje.

Darbotvarkė:
1. Dėl Rinkodaros ir komunikacijos departamento veiklos, dir. Ornela Ramašauskaitė.
2. Informaciniai klausimai.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2015 m. rugsėjo 29 d. (antradienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2. Dėl kultūrinių renginių rudens semestre ir kelionės po Rytų Lietuvą aptarimas.
3. Dėl valdybos narių susitikimų su fakultetų administracija.
4. Dėl medžiagos kaupimo apie KTU mokslo ir visuomenės veikėjus.
5. Informacija susijusi su klubo veikla:
- Rudens semestro darbo planas.
- Budėjimo emeritų patalpose grafikas.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 303 salėje. Darbotvarkė: 1. Dėl susitikimų su fakultetų administracija. 2. Dėl pasirengimo metų užbaigimo emeritų vakaronei. 3. Informacija susijusi su klubo veikla.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2017 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvarkė:

1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.

2. Padalinių vadovų informaciją apie nuveiktą veiklą per semestrą, pasirengimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio konferencijai ir medžiagos rinkimą jubiliejiniam leidiniui.

3. Pasiruošimas KTU veteranų klubo „Emeritus“ vakaronei, 2017-12-14.

4. Informaciniai klausimai.

Gerb. KTU veteranų klubo "Emeritus" valdybos nariai,

Kviečiame Jus 2014 m. spalio 30 d. (ketvirtadienį), 11 val. į valdybos posėdį, kuris įvyks Centrinių rūmų 403 salėje.

Darbotvakėje:
1. KTU veteranų klubo „Emeritus“ jubiliatų pagerbimas.
2.Susitikimas su Universiteto senato pirmininku prof. Ramučiu Bansevičiumi dėl Universiteto ir KTU veteranų klubo „Emeritus“ bendrų darbų.
3. Informacija susijusi su klubo veikla:
- pasirengimas 2014 gruodžio mėnesio vakaronei.
- valdybos narių sudėties patikslinimas.

Syndicate content
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC